..

Aj keď Seagram Building nevyniká výškou – má len niečo cez 157 metrov, ani výzorom – vyzerá ako jednoduchý bronzový box s odstupňovitým námestím pred Park avenue, je to budova, ktorá na 40 rokov určila architektonický štýl novo postavených budov v New Yorku.

Postavená v roku 1958 architektom Ludwigom Mies van der Rohe – Seagram Building jedna z prvých budov postavených v Medzinárodnom štýle – International Style, ktorý má nezmazateľný vplyv na súčasnú americkú architektúru.

Jednou z charakteristických vlastností budov postavených v tomto štýle je naznačiť, či ukázať štruktúru budov aj navonok.
Vďaka tomu je možné nahradiť akékoľvek dekoratívne výzdoby budov, čo znamená aj úsporu nákladov.
Preto pri stavbe Seagram Building bola oceľová kostra budovy, na ktorej je zavesená sklenená fasáda osadená nosníkmi z bronzu. Tie boli viditeľné navonok a rámovali veľké sklenené okenné tabule. Na tento účel sa využilo 1,500 ton bronzu.

Vďaka tomu sa Seagram Building stala v čase dokončenia najdrahším mrakodrapom na svete – celkové náklady sa vyšplhali na 46 miliónov dolárov.
Architekt išiel v svojej snahe o dokonalosť tak ďaleko, že pre posilnenie uniformity celej budovy, navrhol okenné žalúzie tak, aby mali len tri stavy otvorenia. Tak sa vyhol nekonzistentnosti v oknách, ktorá vzniká ak sú v celej budove žalúzie v každom okne v inom stave.

Jedou z inovácií, ktoré Seagram building priniesla je implementácia otvoreneného námestia – tzv. Plaza, z ktorého mrakodrap vyrastá. Vďaka úpechu tohto priestoru sa mesto New York v roku 1961 rozhodlo zmeniť zónové regulácie pre mrakodrapy, ktoré mohli byť vyššie ak sa ich stavitelia rozhodli postaviť aj verejné priestranstvá, tak ako v prípade Seagram’s Building.

I_obalka_R05
Kúpte si sprievodcu New Yorkom
Získate prístup k 70 stranám čítania o New Yorku. Všetko čo by vás pred cestou malo zaujímať.