Metro v New Yorku

Subway je jedným z najväčších symbolov New Yorku. 24h bežiaci podzemný systém (aj keď len 60 percent metra je podzemných).

Publikované pred 11 rokov

Newyorské metro, v originále nazývané New York City Subway, je hlavný dopravný systém v New Yorku.
Má 27 liniek, od 416 do 475 staníc (v závislosti od toho, ako sa počítajú spojené stanice) a dosahuje dĺžku 1056 km, pričom celková dĺžka tratí je 1355 km a používa sa vyše 6000 vozňov.

Newyorské metro patrí k najstarším a najrozsiahlejším na svete. Denne prepraví vyše 5 miliónov obyvateľov, má 468 staníc a je jediné, ktoré funguje 24 hodin denne 365 dní v roku.
Prvá podzemná trať bola otvorená už v roku 1904.

História newyorského metra

História metra v New Yorku sa začala písať 27. októbra 1904.

Používanie newyorského metra

V roku 1994 bol ako cestovný lístok v metre zavedený systém Metrocard: Jedna cesta metrom stojí $2.25 (SingleRide Ticket) s jedným bus/bus prestupom, ľubovoľnými kombináciami liniek metra a bez prestupu medzi autobusom a metrom.
Potom exitujú Pay-per-ride MetroCard, ktoré si nabijete ľubovoľnou sumou a môžete jazdiť až do sumy tohto kreditu.
Najviac sa však oplatia Unlimited ride MetroCards, teda metrokarty platné na určité obdobie bez ohľadu na počet jázd. Denný neobmedzený lístok na metro stojí $8.25, týždňový lístok na metro $27.00, 14-dňový $51.50 a na mesiac stojí MetroCard $89.00.

Linky newyorského metra

Historicky nevznikla na území New Yorku len jedna spoločnosť prevádzkujúca metro – ale tri, odlišné, navzájom nekompatibilné systémy.
A Divízia newyorského metra (IRT)
– Broadway – Seventh Avenue Local
– Seventh Avenue Express
– Seventh Avenue Express
– Lexington Avenue Express
– Lexington Avenue Express
– Lexington Avenue Local
– Lexington Avenue Express
– Flushing Local
– Flushing Local Express
– 42nd Street Shuttle

B Divízia newyorského metra (BMT/IND)
– Eighth Avenue Express
– Sixth Avenue Express
– Eighth Avenue Local
– Sixth Avenue Express
– Eighth Avenue Local
– Sixth Avenue Local
– Crosstown Local
– Nassau Street Express
– Canarsie Local

– Nassau Street Local
– Broadway Express
– Broadway Express
– Broadway Local
– Franklin Avenue Shuttle
– Rockaway Park Shuttle
– Sixth Avenue Local
– Broadway Local
– Nassau Street Express

Booking.com