Wall Street je jedna z najstarších ulíc Manhattanu – v 17. storočí tvorila ulica severnú hranicu mesta – opevnenie osídlenia New Amsterdam. Je synonymom finančného sveta, burzy a nepretržitého toku peňazí.


Wall Street sa právom považuje za historické jadro finančného obvodu – bola prvým trvalým sídlom burzy New York Stock Exchange.

90 // 0,696s.