..

Podľa priekumu, uskutočneného minulý rok v New Yorku (Schmutz survey 2008), považujú cestujúci newyorského metra za čistých len 57% všetkých vozňov jazdiacich na linkách NY Subway.

Najhoršie v tomto rebríčku dopadla linka R, tzv. Broadway Local – za čistú ju považuje len štvrtina opýtaných – tí ju považujú za nechutne špinavú.

Naopak najlepšie dopadla linka číslo 7 medzi Times Square a štvrťou Flushing v Queense, ktorej 84% vozňov považovali cestujúci za čisté.

Táto linka (číslo 7 newyorského metra) je známa aj ako International Express, keďže prechádza územím obývaným rôznymi menšinami. Zároveň sa na nej ukazuje pozitívny vplyv pilotného programu zvýšených nákladov na čistenie. Žiaľ na ostatné linky sa tento program nebude aplikovať, kvôli finančným nákladom.

Pozitívnou správou však je, že v porovnaní s minuloročným prieskumom sa celková čistota v newyorskom metre zlepšila.

I_obalka_R05
Kúpte si sprievodcu New Yorkom
Získate prístup k 70 stranám čítania o New Yorku. Všetko čo by vás pred cestou malo zaujímať.